خاطرات یک جانباز شیمیایی

Written by saeid.savar on . Posted in Uncategorised

{jcomments on}خاطرات یک جانباز شیمیایی
جانبازی شیمیایی در خاطراتش چنین گفته است: تاکسی که مرا از ترمینال جنوب تا خانه ام آورد ۱۰۰ تومان بیشتر گرفت. چون می گفت باید ماشینش را ببرد
...

نظرات شما