سید احسان صدر - آبادانی

نوشته شده توسط سعید سوار on . Posted in Uncategorised

آبادانی

 

مجمع پر شور یاران دشتک است

بر فراز کوه ساران دشتک است

روضه رضوان و تصویر بهشت

بوستان جوز کاران دشتک است

کوهها از لطف حق پرخیر هست

جای گاه دام داران دشتک است

با نزول آفت و هنگام سیل

مأمن امید واران دشتک است

محفل انس و دعا و ذکر دوست

این دیار روزه داران دشتک است

وقت ایثار و نبرد و گاه جنگ

عرصه چابک سواران دشتک است

همترازی نیست پیدا گرچه هست

بی بدیل،اما هزاران دشتک است

مهد مردانی ز جان بگذشته چون

رستم وگودرز و پیران دشتک است

فصلها را میتوان تشریح کرد

نص مفهوم بهاران دشتک است

اندکی از بازتاب لایزال نور حق

این بهشت روزگاران دشتک است

کبک و تیهو و تذرو و مرغ حق

منشأ صوت هزاران دشتک است

شهر عیاران و سربازان عشق

مدفن آن سربداران دشتک است

گر چه با آن خشک سالی زنده ماند

زنده تر بابرف و باران دشتک است

هر کجا کاخ و سریر و تخت هست

بارگاه سر قطاران دشتک است

باغ و بستان و چمن گلرنگ گشت

میزبان شاد خواران دشتک است

بر فراز دشتها و در میان کوهها

سرزمین چشمه ساران دشتک است

دشتکی،با صدر هم آهنگ باش

کآبرو و قلب ایران دشتک است

....صدر.....

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نظرات شما