سید احسان صدر - میثاق

نوشته شده توسط سعید سوار on . Posted in Uncategorised

میثاق

 

غریق بحر خیالند دوستان وعجیب

بداین امید عبث در امتنان مجیب

نه جنبشی نه فعل مفیدی نه پروایی

نشسته در پس تویی درانتظار حبیب

الا که نشانی ز طیف غافلان داری

دوا نکند چشم بسته،توتیای طبیب

بسان رود زلال و پیوسته در جوشش

به سوی بحر روان باش، مرد شکیب

درانتظار فرج باش، در کنار معاش

بدان امید که باشی در اقتضای نصیب

برای فتح مرادت بکوش و فاعل باش

که بی عمل ننشیند در آن کرانه رقیب

بجنگ بر سر پیمان خود با دوست

اگر چه چوعیسات برکشند به صلیب

نمانده به تاریخ،نشانی ز سست پیمانان

بسا حکایت میثاق مردمان نجیب

.....صدر.....

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نظرات شما