اشعار فیروز بشیری-اهل دشتک

نوشته شده توسط سعید سوار on . Posted in اشعار فیروز بشیری

به مناسبت ده ساله شدن سایت روستای دشتک شعر زیبای "اهل دشتک" از  آقای بشیری عزیز که مدیر و موسس سایت دشتک بوده اند را تقدیم به شما دوستان و هم محلی های عزیز میکنم. 

اهل دشتک

ما ز ایرانیم و اهل دشتکیم

دروطن خواهی به دوران ما تکیم

 

باغها و کوه ها ماوای ماست

مردمانی پاک گر چه اندکیم

 

بهر ایران ما شهیدان داده ایم

سوی جانبازی مهیا بی شکیم

 

خانه دل جای حق بنموده ایم

حق پرستانیم وما کی مشرکیم

 

چونکه یزدان حکم کرده عدل وداد

در عدالت پیروان مزدکیم

 

در امور زندگی ما سخت کوش

سنگ خارائیم وما کی آهکیم

 

در سفر فیروز هر جا میروی

گو که ما هم نیز اهل دشتکیم

 

اسفند 86

سفرهء درویش-اشعار فیروز بشیری

نوشته شده توسط سعید سوار on . Posted in اشعار فیروز بشیری

آی مردم

سفرۀ درویش خالیست ز نان

کودکانش همه شب

خواب نان می بینند

نان خشکی اگر یافت شود

سر آن دعواهاست

پیرهن مندرس است

وبه پا کفشی نیست

مادر هر روز به فرزندانش

وعدۀ نان بدهد

لیک درویش به شب

باز هم دست تهی می آید

ما همه در خوابیم

شود آیا روزی

که از این بیخبری

همه آگاه شویم.

26/1/87

دردانه-اشعار فیروز بشیری

نوشته شده توسط سعید سوار on . Posted in اشعار فیروز بشیری

در همه عالم  توام  دردانه ای

روشنی  بخش  دل  دیوانه ای

 

همچو تو در عالم هستی یکیست

شمع  هر  محفل  چراغ  خانه ای

 

بی گل روی تو گل را گو مباد

آبروی  باغ  و هر   گلخانه ای

 

مست گردند از نگاهت عاشقان

هم  شرابی  ساغری  پیمانه ای

 

شاهد   بزم   خدا  جویان  تو ای

جمله گردت واله چون پروانه ای

 

بر قدومت سر فرود آورده  سرو

می شده جوشان به هر پیمانه ای

 

از نسیم  صبح  و بوی  یار ما

عطر آگین گشته هر کاشانه ای

 

غیر تو  فیروز  را  دلدار نیست

تو  عزیزی   گوهری  یکدانه ای

 

 24/1/87 نروژ

کوی یار-اشعار فیروز بشیری

نوشته شده توسط سعید سوار on . Posted in اشعار فیروز بشیری

عهد کردم که بجز بر در تو در  نزنم

جز سر کوی تو بر کوی دگر پر نزنم

 

گر بیفتد نظر من  به جمالی جز تو

ناخلف باشم اگر دیده به خنجر نزنم

 

گربخواهی که دهم جان برهت خواهم داد

سر که قابل نبود  من سخن از سر نزنم

 

جان متاعی نبود تا که دهم در ره دوست

جان به شادی دهم و حرف  مکرر نزنم

 

یک نظر کرده واین بنده تبرک بنما

جز نگاه رخ تو  حرف فراتر نزنم 

 

بود آن به که شوم با همه در صلح وصفا

بعد از این من به کسی حرف مکدر نزنم

 

کار دنیا  همه  بازیست وما  بازیگر

بهتر آنست که زبان بر سخن شر نزنم

 

جونکه فیروز وجودش همه با یاد تو است

از چه رو  درپی تو حلقه به هر درنزنم 

20/1 87 نروژ

وادی عشق-اشعار فیروز بشیری

نوشته شده توسط سعید سوار on . Posted in اشعار فیروز بشیری

در وادی عشق جز صفا چیزی نیست

جزعشق ومحبت به خدا چیزی نیست

 

آنجا همه   نور است   وسیاهی  نبود

جز باده و معشوق  ونوا چیزی نیست

 

او   خلق  نموده   همه  هستی را   

هستیم همیشه  وفنا  چیزی نیست

    

مردان  خدا کینه به   دل  ره  ندهند  

اندر دلشان به جز وفا چیزی نیست

 

پر گویی و  پرخاشگری   دام  رهند

آنرا که به است جز حیا چیزی نیست

هر چیز بجای  خویش  او  بنهادست   

هر نقطه به جا و جابجا چیزی نیست

 

ما را  نبود  راه  به   اسرار  خدا         

هر زره بجا و بر خطاچیزی نیست

 

آن به قدحی خوریم و  یاهو بزنیم

در محفل ما بجز دعا چیزی نیست

 

مردان   خدا  خویش  هویدا   نکنند    

چون خرقه ودستاروعباچیزی نیست

 

ما  دست   نیاز   پیش   مردم   نبریم       

ازمردم این زمانه جزجفا چیزی نیست

 

دل پاک  نما گر  طلبی  دیدن   یار

دل جز قدح جهان نما چیزی نیست

 

فیروز  اگر در  طلب  کوی  تو شد  

جز دیدن رخسار شما چیزی نیست

 

نظرات شما