سید احسان صدر - مردمانه

نوشته شده توسط سعید سوار on . Posted in Uncategorised

مردمانه

 

تقدیم به همه بزرگواران دشتکی:

گر از دشتک بخواهی نیک تصویر

تو را ره می نمایم،گوش جان گیر

در این جا مردمان یکرنگ هستند

ندانند از قضا بویی ز تزویر

هر آنکو در محیطش گام برداشت

عجب گر زآن نگیرد هیچ تأثیر

اساس دشتک از مردانگی هست

تلاش و کوشش و با رای و تدبیر

از آغاز جهان دشتک چنین بود

نکردی اندکی در قصه تغییر

بگفتا سید ابوالقاسم به نیکی

که دشتک را چنین بوداست تقدیر

همه اهلش زرنگ و چاره جو است

نباشد در وفای دوست تقصیر

خدایا رزق مردم را چنان کن

که نسل دشتکی سازند تکثیر

....صدر....

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نظرات شما