www.dashtak.com

به سایت دشتک ابرج خوش آمدید

 

                                                                                 

                   شهربانو

 

 

          هر انسانی در طول زندگیش به افراد متفاوتی  برخورد میکنه.بعضی از آنهادر ذهن آدم ماندگار میشن.یکی از آنهائی که من فراموشش نمیکنم شهربانو است. او زنی بود که با داشتن چند دختر ویک پسر شوهرش را از دست داده بود ومسئولیت چندین فرزند خردسال را به عهده داشت.هر روز مخصوصا در زمان کوچ ایل توبره ای بر دوش میگرفت وبرای فروش داروهای گیاهی فرسنگها راه می پیمود و با وجود زندگی مشقت باری که داشت انسانی بلند طبع و خوش اخلاق بودو فرائض دینی خود را فراموش نمیکرد..انسانهایی مثل شهربانومی توانند الگوی تلاش وفداکاری برای همه ما مخصوصا خانومها باشند.

 

                                         این شعر را تقدیم میکنم به روح پاک آن بانوی بزرگوار

                    

بانوی   بزرگ  شهربانو

ای مظهر نیکی وشرافت

 

چون آب زلال چشمه ساران

بودی تو به پاکی و  نجابت

 

بر دوش  فکنده  کوله باری

رفتی تو به ره بسی مسافت

 

دنبال  دو لقمه  بهر فرزند

در کوه روان بصد مرارت

 

در دست وبه پات پینه بودی

دیدیم  و نباشد  این  حکایت

 

در روز حساب  بهر  فیروز

در نزد  خدا بکن    شفاعت

   نروژ 21/1/87 

 همۀ ما دشتکی ها کم و بیش با آقای شریف مختاری آشنایی داریم.یکی از خصوصیات ایشان بیهوده سخن نگفتن است وهمچنین دارای بسیار  خصوصیات پسندیده دیگر.ایشان هم نظر ودیدگاه حقیر را در مورد زنده یاد شهربانو تایید کرده اند.دست خط ایشان را در پایین میآورم